Title: Nobilitační listiny – špehýrka k nahlédnutí do světa nižší šlechty v pobělohorském období
Authors: Austová, Ivana
Citation: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2019, roč. 5, č. 1.
Issue Date: 2019
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://old.fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/BOH/BOH_1_2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42853
ISSN: 2336-7547
Keywords: třicetiletá válka;skutky povýšení;nobilita;proces nobility
Keywords in different language: the Thirty Year’s War;Deeds of Elevation;nobility;nobilitating process
Abstract in different language: This study tries to introduce changes of nobilitating process in the three decades after publishing renewed establishment and also fi nd the answer who were those people who endeavoured to become a noblemen. Through deeds of elevation we can see people who had to withstand all the misery of Thirty Year’s War but they managed it with braveness, faith and devotion.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Číslo 1 (2019)
Číslo 1 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BOH_1_2019-5-13.pdfPlný text1,58 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.