Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJanda, Tomáš
dc.contributor.authorBurdová, Karolína
dc.contributor.authorPeković, Michal
dc.contributor.authorStehlík, Adam
dc.date.accessioned2021-03-15T11:00:24Z-
dc.date.available2021-03-15T11:00:24Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationJANDA, T. BURDOVÁ, K. PEKOVIĆ, M. STEHLÍK, A.Influence of higher partitioning temperatures on mechanical properties of heat treated high-strength steel alloyed with 1.3 % chromium. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing LTD, 2020. ISSN 1757-8981.cs
dc.identifier.issn1757-8981
dc.identifier.uri2-s2.0-85080890396
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42901
dc.description.abstractTento příspěvek se zabývá inovativním tepelným zpracováním tzv. QP procesem nízkolegované oceli legované 1,3 % chromu a je zaměřen zejména na vyšší teploty přerozdělení a delší doby výdrže na těchto teplotách, přičemž je zkoumán vliv tohoto zpracování na mechanické vlastnosti materiálu. V rámci experimentu byly provedeny různé režimy tepelného zpracování, metalografická analýza, měření tvrdosti, RTG difrakční fázová analýza pro stanovení obsahu zbytkového austenitu, statická zkouška tahem a zkouška vrubové houževnatosti. U vzorků zpracovaných QP procesem byla nejlepší kombinace pevnosti v tahu a prodloužení pozorována po kalení do solné lázně o teplotě 200 °C a následném přerozdělení po dobu 30 minut při 250 °C. tento vzorek vykazoval pevnost v tahu nad 1900 MPa, prodloužení 14% a také dobrou vrubovou houževnatost (34 J). Stejně dobré hodnoty vrubové houževnatosti (36 J) byly také pozorovány na vzorcích po přerozdělení při 300 °C nebo 320 °C po dobu až 30 minut. Na druhé straně delší doby výdrže na teplotě 320 °C negativně ovlivnily tažnost i houževnatost oceli..cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherIOP Publishing LTDen
dc.relation.ispartofseriesIOP Conference Series: Materials Science and Engineeringen
dc.rights© IOP Publishingen
dc.subjectQP procescs
dc.subjecttažnostcs
dc.subjectzbytkový austenitcs
dc.subjectRTG difrakcecs
dc.titleInfluence of higher partitioning temperatures on mechanical properties of heat treated high-strength steel alloyed with 1.3 % chromiumen
dc.title.alternativeVliv vyšších teplot přerozdělení na mechanické vlastnosti vysokopevné oceli legované 1,3% chromu po tepelném zpracovánícs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis paper deals with the innovative Quenching and partitioning (QP) heat treatment of low-alloyed chromium steel, and is especially focused on the higher temperatures of partitioning as well as longer holding times and its influence on mechanical properties of the material. As part of the experiment various heat treatment, metallographic analysis, hardness measurement, X-ray diffraction phase analysis (to determine retained austenite content), tensile test and Charpy impact test were performed. In QP treated specimens the best combination of tensile strength and elongation was observed after quenching in 200 °C salt bath and partitioning at 250 °C for 30 minutes. This specimen showed the tensile strength above 1900 MPa, elongation of 14 % and also good impact toughness (34 J). Equally good values of impact toughness (36 J) were also observed in the specimens partitioned at 300 °C or 320 °C for holding times up to 30 minutes. On the other side longer partitioning times at the temperature of 320 °C affected the elongation and impact toughness negatively.en
dc.subject.translatedQP processen
dc.subject.translatedductilityen
dc.subject.translatedretained austeniteen
dc.subject.translatedX-ray diffractionen
dc.identifier.doi10.1088/1757-899X/723/1/012011
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43926772
dc.project.IDLO1502/RoRTI - Rozvoj Regionálního technologického institutucs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Janda_2020_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._723_012011.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD