Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPeković, Michal
dc.contributor.authorVrtáček, Jiří
dc.contributor.authorJanda, Tomáš
dc.contributor.authorVolkmannová, Julie
dc.date.accessioned2021-03-15T11:00:24Z-
dc.date.available2021-03-15T11:00:24Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPEKOVIĆ, M. VRTÁČEK, J. JANDA, T. VOLKMANNOVÁ, J.Induction hardening of steels with use of the device for incremental forming of round bars HDQT-R 30-12. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing LTD, 2020. ISSN 1757-8981.cs
dc.identifier.issn1757-8981
dc.identifier.uri2-s2.0-85080886894
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42902
dc.description.abstractTechnologie indukčního kalení je využívána hlavně pro zpracování dílů, u nichž je požadována vysoká tvrdost a odolnost proti opotřebení při zachování houževnatého jádra. Běžně je využívána tato technologie pro zpracování čelních ozubených kol, ložisek. Dále jsou vyvíjeny inovativní technologie indukčního kalení pro složitější automobilové díly, jako jsou vačkové a klikové hřídele. V procesu indukčního kalení dochází k ohřívání oceli průchodem vysokofrekvenčního střídavého proudu cívkou, která je považována za primární vinutí transformátoru. Oblast, ve které tepelně zpracovávaný materiál leží nebo prochází skrz, je považována za zkratové sekundární vinutí. Zařízení pro inkrementální tváření kruhových tyčí HDQT-R 30-12 je vybaveno takovými moduly pro tepelné zpracování, které lze využít pro tepelné zpracování jak po válcování, tak i bez samotného procesu tváření. Ohřev je zde zajištěn pěticí indukčních cívek, díky nimž je možnost ohřát ocel mnohem rychleji než komorová pec a dochází zde tedy k nižší oxidaci povrchu oceli. Tento článek představuje výsledky mikrostruktury a tvrdosti testovaných oceli 42CrMo4, 13CrMo4 a S235JR po ohřátí s růžným nastavením výkonů indukčních ohřívačů a následným kalením do vodní lázně.cs
dc.format7 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherIOP Publishing LTDen
dc.relation.ispartofseriesIOP Conference Series: Materials Science and Engineeringen
dc.rights© IOP Publishingen
dc.subjectIndukční kalenícs
dc.subjectkalenícs
dc.subjectAHSScs
dc.subjecttvrdostcs
dc.titleInduction hardening of steels with use of the device for incremental forming of round bars HDQT-R 30-12en
dc.title.alternativeINDUKČNÍ KALENÍ OCELÍ S POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ PRO INKREMENTÁLNÍ TVÁŘENÍ KRUHOVÝCH TYČÍ HDQT-R 30-12cs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedInduction hardening is mainly used for treating parts in which high hardness, wear-resistance, and ductile core are required, such as spur gears, wind turbine rings, and bearings. Innovative induction hardening processes are also developed for complex automotive components, such as camshafts and crankshafts. In the process, steel is heated by passing high-frequency alternating current through a coil which is equivalent to the primary winding of a transformer. The material to be heat-treated is equivalent to a short-circuited secondary winding. The HDQT-R 30-12 device for incremental forming of round bars includes modules which can be used for heat-treating bars after rolling or even without rolling. Heating is provided by five induction coils at a faster rate than in a chamber furnace. In addition, there is less oxidation of the material surface. This paper presents findings related to microstructures and hardnesses in 42CrMo4, 13CrMo4, and S235JR steel grades after heating at different inductor coil power settings with subsequent hardening in a water bath.en
dc.subject.translatedInduction hardeningen
dc.subject.translatedquenchingen
dc.subject.translatedAHSSen
dc.subject.translatedhardnessen
dc.identifier.doi10.1088/1757-899X/723/1/012025
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43926878
dc.project.IDLO1502/RoRTI - Rozvoj Regionálního technologického institutucs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Peković_2020_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._723_012025.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD