Title: Rolling of ingots of third-generation high-strength steels into sheets
Other Titles: ZPRACOVÁNÍ VYSOKOPEVNÝCH OCELÍ TŘETÍ GENERACE NA PLECHOVÉ POLOTOVARY
Authors: Vrtáček, Jiří
Jirková, Hana
Peković, Michal
Tříska, Ladislav
Citation: VRTÁČEK, J. JIRKOVÁ, H. PEKOVIĆ, M. TŘÍSKA, L.Rolling of ingots of third-generation high-strength steels into sheets. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing LTD, 2020. ISSN 1757-8981.
Issue Date: 2020
Publisher: IOP Publishing LTD
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85080877459
http://hdl.handle.net/11025/42904
ISSN: 1757-8981
Keywords: Válcování za tepla a studena;vysokopevné oceli;vícefázová mikrostruktura
Keywords in different language: Hot and cold rolling;high strength steels;multiphase microstructure
Abstract: V moderní éře strojírenského průmyslu neodmyslitelně patří zpracování materiálů na plechové polotovary pomocí válcování. Největším odběratelem plechových polotovarů z ocelí je automobilový průmysl. Ten se v posledních desetiletí zabývá snižováním emisních zplodin dopravních prostředků. Jednou z možností snižování emisních zplodin je využití pokročilých vysokopevných ocelí, které díky svému chemickému složení a mechanismům zpevňovaní umožňují redukovat tloušťku plechových přístřihů budoucích dílů karoserií. Na dvou moderních vysokopevných oceli s obsahem uhlíku 0,2 hm. % a legovaných manganem, křemíkem a rozdílným podílem hliníku bylo odzkoušeno převálcování ingotů na plechy o tloušťce 1,8 mm kombinací válcování za tepla a za studena. Bylo zjištěno, že je možné dosáhnout meze pevnosti přesahující 1000 MPa s tažností přes 15%.
Abstract in different language: One of the essential branches of today’s engineering production involves production of sheet stock by rolling. The majority of steel sheet stock is used in the automotive industry. In recent decades, this sector has been striving to reduce vehicle emissions. One of available solutions involves the use of advanced high-strength steels whose chemical composition and strengthening mechanisms make it possible to build the car body with thinner sheet blanks than before. Two advanced high-strength steels containing 0.2 wt. % carbon and additions of manganese, silicon and different levels of aluminium were used for rolling trials in which ingots were converted into 1.8 mm sheet by combined hot and cold rolling. This procedure was found to produce strengths in excess of 1000 MPa combined elongation of more than 15%.
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vrtáček_2020_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._723_012033.pdf852,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD