Title: Application of stickaround app in natural history lessons in grammar schools
Other Titles: Využití aplikace Stick Around ve výuce přírodopisu na základní škole
Authors: Benediktová, Lenka
Citation: BENEDIKTOVÁ, L.Application of stickaround app in natural history lessons in grammar schools. In: INTED 2019 : 13th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019. s. 5348-5354. ISBN 978-84-09-08619-1, ISSN 2340-1079.
Issue Date: 2019
Publisher: IATED Academy
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42911
ISBN: 978-84-09-08619-1
ISSN: 2340-1079
Keywords: stickaround;tablet;aplikace pro vzdělávání, vzdělávání;základní škola;přírodopis;výzkum;dotazník
Keywords in different language: natural history;grammar school;tablets;apps for education;ipad;stickaround;research;questionnaire
Abstract: Provázanost moderních technologií a školství roste. Používání mobilních zařízení ve výuce již není vyjímkou. Žáci ve výuce používají buď svá vlastní zařízení (BYOD) nebo jim je zapůjčí škola. Vývojáři vzdělávacích aplikací přicházejí pořád s novými nástroji. V našem článku si představíme aplikaci Stick Around. Tato aplikace je dostupná pro zařízení s operačním systémem iOS. Lze pomocí ní vytvářet pracovní listy, v nichž žáci přesouvají štítky s odpověďmi na správná místa. Aplikace nemá žádný vlastní obsah, učitel v ní tedy může vytvořit pracovní listy na libovolný vyučovací předmět. Tuto aplikaci jsme testovali ve 4., 6. a 9. třídě základní školy, tedy s dětmi od 9–15 let. Testování probíhalo vždy ve výuce přírodopisu. Žáci vyplňovali pracovní listy zaměřené na učivo přírodopisu svého ročníku. Poté, co se žáci s aplikací dostatečně seznámili, vyplnili elektronický dotazník. Pomocí dotazníkového šetření jsme zjišťovali, zda aplikace žákům pomáhá v upevnění učiva, zda je práce s aplikací baví a motivuje. Sledovali jsme také, jestli aplikace motivuje spíše mladší nebo starší žáky našeho výzkumu. Výsledky našeho šetření budou představeny v následujícím článku. Obecně lze říci, že aplikace Stick Around se u žáků setkala s úspěchem a považují ji za dobrou pomůcku k procvičování učiva. Potvrdil se však názor výzkumného týmu, že aplikace více zaujala mladší žáky.
Abstract in different language: Interconnections of modern technologies and educational system are increasing. Use of mobile devices in education is not and exception. Pupils either use their own devices (BYOD) or they borrow it from a school. The developers of educational apps are still introducing new tools to work with. In this article we will present StickAround app. This app is available for iOS devices only. It can be used to create work papers, in which the pupils move labels with answers to the right places. The app does not have any content of its own which means the teacher can create work papers on any school subject he or she wants. We tested this app in 4th, 6th and 9th grade of grammar school, all children from 9 to 15 years of age. The testing always took place in natural history lessons. The pupils filled out the work papers oriented to their level of natural history. After thorough introduction of the app, they filled out an electronic questionnaire. Using a questionnaire helped us to find out if the app helped pupils to memorize the curriculum better and whether working with the app is enjoyable or not. We also monitored if the app is more likely to motivate younger or older children of our research. The results of our research will be introduced in the following article. Generally we can say that the StickAround app was welcomed by the children and they consider it a good tool to practice the curriculum. The opinion of research team (young pupils will be more interested in the app) was confirmed.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IATED Academy
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KVD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1324.pdf464,45 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD