Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKubíková, Kateřina
dc.contributor.authorPodpera, Milan
dc.contributor.authorBoháčová, Aneta
dc.date.accessioned2021-03-15T11:00:31Z-
dc.date.available2021-03-15T11:00:31Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKUBÍKOVÁ, K. PODPERA, M. BOHÁČOVÁ, A.Možnosti diagnostiky sociální kompetence předškolních dětí. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 2020, roč. 9, č. 2, s. 198-219. ISSN 1339-8660.cs
dc.identifier.issn1339-8660
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42959
dc.description.abstractStudie se zaměřuje na pilotní ověření pozorovacího archu COR Observation Items - Preschool Child Observation Record (2003) přizpůsobeného českému prostředí a představuje pilotní analýzu sociálních dovedností dětí na vybraných mateřských školách. Pro analýzu byla použita data z pozorování 153 dětí z vybraných mateřských škol. Studie potvrzuje možnost použití nástroje pro diagnostiku sociálních dovedností dětí v mateřské škole, nástroj citlivě reaguje na věkové a genderové odlišnosti dětí a homogenitu třídy.cs
dc.format22 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherPegasjournalen
dc.relation.ispartofseriesSlavonic Pedagogical Studies Journalen
dc.rights© Pegasjournalen
dc.subjectpedagogická diagnostikacs
dc.subjectsociální kompetencecs
dc.subjectpředškolní dětics
dc.subjectpozorovánícs
dc.titleMožnosti diagnostiky sociální kompetence předškolních dětícs
dc.title.alternativePossibilities of diagnostics of social skills of preschool childrenen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe study focuses on the pilot verification of the COR Observation Items - Preschool Child Observation Record (2003) adapted to the Czech environment and presents a pilot analysis of the social skills of children in selected kindergartens. Data from observations of 153 children from selected kindergartens were used for the analysis. The study confirms the possibility of using the tool for diagnosing children´s social skills in kindergarten. The tool responds sensitively to the age and gender differences of children and class homogeneity.en
dc.subject.translatedsocial competenceen
dc.subject.translatedpedagogical diagnosticsen
dc.subject.translatedpreschool childen
dc.subject.translatedobservationen
dc.identifier.doi10.18355/PG.2020.9.2.9
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43931438
Appears in Collections:Články / Articles (KPS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pegas2_2020_9.pdf1,41 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD