Title: Venkovní práce se dřevem v předškolním vzdělávání
Other Titles: Open air woodwork in pre-school education
Authors: Prchlík, Jiří
Citation: PRCHLÍK, J.Venkovní práce se dřevem v předškolním vzdělávání. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 33-37. ISSN 2571-2519.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42961
ISSN: 2571-2519
Keywords: lesní mateřská škola;MŠ;školka;předškolní;práce se dřevem
Keywords in different language: pre-school;preschool;woodwork;forest;kindergarten
Abstract: Příspěvek poskytuje úzký pohled na práci se dřevem v lesní mateřské škole Větvička. Obsah je založen na zkušenostech průvodců a pedagogů této mateřské školy. Stručně shrnuje přístup a metodiku k této činnosti, a zároveň poskytuje rady a podněty pro zlepšení pedagogické práce. Obsah je vhodný pro čtenáře, kteří se rozhodují či uvažují, zda ve vlastní praxi preprimárního vzdělávání s výrobou ze dřeva nezačít.
Abstract in different language: This contribution gives a short point of view on woodwork in forest kindergarten Větvička. Article was written by teacher who has rich experience with wood activity. Teacher summarizes his attitude to this issue and gives a little advice how to start woodwork with kids. It suits for those teachers who speculate about start of wood activity.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Prchlik.pdf2,19 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42961

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD