Název: Optimalizace materiálových zásob ve výrobním úseku
Další názvy: Optimalization of material supplies in production sector
Autoři: Daniel, Erik
Vedoucí práce/školitel: Plevný, Miroslav
Oponent: Hofman, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4313
Klíčová slova: štíhlá výroba;Kanban;supermarket;milk run;FIFO
Klíčová slova v dalším jazyce: lean manufacturing;Kanban;supermarket;milk run;FIFO
Abstrakt: V bakalářské práci se zabýváme řízením dodávek materiálu do výroby. Materiál rozdělíme do skupin podle jeho povahy a množství spotřeby. Pro jednotlivé skupiny pak doporučíme optimální systém zásobování tak, abychom zefektivnili využití zásobovací techniky a redukovali prostor potřebný ke skladování materiálu ve výrobě, při zajištění bezporuchové výroby.
Abstrakt v dalším jazyce: In the bachelor´s thesis we deal with governing materiál supply for production. We divide the material in groups by the nature of the material and by the amount of consumption. Then we recommend an optimal system of supply for each group in order to improve the use of manipulation technique and to reduct the amount of space needed for stocking in production while ensuring trouble-free production
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Daniel Erik.docmPlný text práce3,31 MBUnknownZobrazit/otevřít
Daniel v.jpgPosudek vedoucího práce788,35 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Daniel o.jpgPosudek oponenta práce781,94 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Daniel ob.jpgPrůběh obhajoby práce561,28 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4313

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.