Název: Optimalizace plánování ve vybraném podniku
Další názvy: Planning optimization in the company Puls Investiční s.r.o.
Autoři: Justrová, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Hanzlík, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4314
Klíčová slova: plánování výroby;bod rozpojení;neshodný produkt
Klíčová slova v dalším jazyce: production planning;decoupling point;nonconforming product
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá popsáním procesů plánování výroby v určitém průmyslovém podniku. V úvodu je daná firma popsána a je zde zmapována její finanční úroveň. Teoretická část této práce vymezuje obecné zásady plánování výroby. Popisuje a hodnotí různé metody a přístupy k řízení výroby, jako je MRP, MRP II, OPT, Kanban a JIT, dále vyhodnocuje jejich výhody a nevýhody. Následně se věnuje konkrétnímu podniku, jeho situaci v oblasti plánování výroby a problémům, které zde nastávají včetně způsobu jejich řešení. Popisuje jednotlivé ukazatele, kterými je plánování vyhodnocováno, zaměřuje se na konkrétní příčiny nesplnění plánu a hodnotí je. V závěru práce jsou shrnuty poznatky týkající se těchto témat a jsou navrženy případné změny.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor Thesis studies the production planning processes in an industrial company. In the introduction, the selected firm and its financial aspects are described. The key concepts of production planning and management in general are reviewed in the theoretical part of the Thesis. Selected methods like MRP, MRP II, OPT, Kanban, and JIT are described and evaluated here. In the rest of the Thesis, the selected company is thouroughly studied with respect to production planning, including related problems and solutions. The indicators used in the evaluation of planning and production are desribed and failures to fulfil plans are studied and evaluated. In the conclusion, the findings are collected and changes to the planning processes in the selected company are proposed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Justrova.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Justrova v.jpgPosudek vedoucího práce694,23 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Justrova o.jpgPosudek oponenta práce709,91 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Justrova ob.jpgPrůběh obhajoby práce513,29 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4314

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.