Title: Elektronizace výuky práva
Authors: Cvrček, František
Novák, František
Beran, Karel
Dostalík, Petr
Urban, Michal
Hatina, Viktor
Šejvl, Michal
Citation: CVRČEK, František a kol. Elektronizace výuky práva. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 120 s.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: monografie
book
URI: http://hdl.handle.net/11025/43144
ISBN: 978-80-261-0997-6
978-80-261-0981-5 (brožovaná vazba)
Keywords: digitalizace výuky;právo;Česká republika
Keywords in different language: digitization of teaching;law;the Czech republic
Abstract: Monografie Elektronizace výuky práva shrnuje dosavadní poznatky s využíváním digitálních technologii na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Ústavu státu a práva AV ČR. Ačkoliv všichni autoři podporují digitalizací výuky, jejich názory na její provedení se různí, což považujeme za pozitivní. Podobně je tomu i u studentů, jak ukazují výsledky průzkumu prováděného kolegy z pražské právnické fakulty. Digitalizace je sice nezvratný a v zásadě pozitivní proces, který ovšem současně přináší do výuky tak zásadní změny, že zatím se s nimi obtížně vyrovnávají jak studenti, tak učitelé. Autoři upozorňují i na negativní trendy, které zejména s povrchní digitalizací souvisí. Společné mínění autorů vychází z teze, že digitalizovat má smysl tam, kde digitalizace skutečně zvýší kvalitu výuky práva.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni-© Autoři
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KTP)
Monografie / Monographs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
e-book - Cvrček.pdfPlný text1,16 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.