Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authornull, null
dc.contributor.authorPodroužek, Ladislav
dc.contributor.authornull, null
dc.contributor.authorŠafránková, Dagmar
dc.date.accessioned2021-04-05T10:00:20Z-
dc.date.available2021-04-05T10:00:20Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPODROUŽEK, L. ŠAFRÁNKOVÁ, D. Člověk a jeho svět: Analýza vývoje učiva o bezobratlých živočiších v primární škole. Arnica časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání, 2020, roč. 10, č. 2, s. 47-55. ISSN 1804-8366.cs
dc.identifier.issn1804-8366
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43165
dc.description.abstractPříspěvek dokumentuje vývoj a koncipování vybraného obsahu učiva přírodovědy. Analyzuje jednotlivé školní osnovy od počátku minulého století až po současný kurikulární dokument, kterým je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s důrazem na vzdělávací oblast Člověka jeho svět.cs
dc.format9 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.ispartofseriesArnica časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávánícs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectČlověkcs
dc.subjectjehocs
dc.subjectsvětcs
dc.subjectAnalýzacs
dc.subjectvývojecs
dc.subjectučivacs
dc.subjectbezobratlýchcs
dc.subjectživočišíchcs
dc.subjectprimárnícs
dc.subjectškolecs
dc.titleČlověk a jeho svět: Analýza vývoje učiva o bezobratlých živočiších v primární školecs
dc.title.alternativeMan and his world: The analysis of curriculum development about invertebrates in primary schoolen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper documents the development and design of selected content of science curriculum. It analyzes the individual school curricula from the beginning of the last century to the current curricular document, which is the Framework Educational Program for Basic Education with an emphasis on the educational area of Man (the individual) and his world.en
dc.subject.translatedManen
dc.subject.translatedanden
dc.subject.translatedhisen
dc.subject.translatedworlden
dc.subject.translatedTheen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedcurriculumen
dc.subject.translateddevelopmenten
dc.subject.translatedabouten
dc.subject.translatedinvertebratesen
dc.subject.translatedprimaryen
dc.subject.translatedschoolen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43932359
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Podrouzek-Safrankova-web.pdf244,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD