Title: Možnosti podnikání formou franchisingu
Other Titles: Business Opportunities through Franchising
Authors: Kroutilová, Veronika
Advisor: Skálová, Petra
Referee: Šimek, Bohuslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4317
Keywords: podnikání;franchising;SWOT analýza;společnost McDonald´s
Keywords in different language: business;franchising;SWOT analysis;company McDonald´s
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na představení franchisingu, jako moderního způsobu podnikání, a jeho uplatnění ve společnosti McDonald´s. Dále popisuje jednotlivé kroky související se založením a chodem franchisingové společnosti. Součástí práce je též dotazníkové šetření prováděné u zákazníků vybrané restaurace společnosti McDonald´s. Na základě šetření a rozhovorů s vedoucím a bývalým franchisantem vybrané pobočky, které jsou zaměřeny především na oblast financování, lidských zdrojů a marketingu, je vytvořena SWOT analýza, která se stala podkladem pro navržení vlastních doporučení ke zlepšení efektivity vybrané restaurace společnosti McDonald´s.
Abstract in different language: The bachelor thesis is aimed at the introduction of franchising as a modern means of enterprising and its application in at the McDonald´s company. It also describes the individual steps connected with the establishment and operation of a franchising company. A questionnaire survey accomplished with the customers of a selected McDonald´s restaurant is a part of the thesis too. On the basis of a research and interviews with the head and a former franchisee of a selected branch, which were mostly aimed at the area of financing, human resources and marketing, a SWOT analysis was created and it has become a base for proposing recommendations leading to efficiency improvement of the selected McDonald´s restaurant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kroutilova Veronika 2012.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Kroutilova v.pdfPosudek vedoucího práce293,65 kBAdobe PDFView/Open
Kroutilova o.pdfPosudek oponenta práce330,47 kBAdobe PDFView/Open
Kroutilova ob.pdfPrůběh obhajoby práce147,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.