Název: Možnosti podnikání formou franchisingu
Další názvy: Business Opportunities through Franchising
Autoři: Kroutilová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Skálová, Petra
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4317
Klíčová slova: podnikání;franchising;SWOT analýza;společnost McDonald´s
Klíčová slova v dalším jazyce: business;franchising;SWOT analysis;company McDonald´s
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na představení franchisingu, jako moderního způsobu podnikání, a jeho uplatnění ve společnosti McDonald´s. Dále popisuje jednotlivé kroky související se založením a chodem franchisingové společnosti. Součástí práce je též dotazníkové šetření prováděné u zákazníků vybrané restaurace společnosti McDonald´s. Na základě šetření a rozhovorů s vedoucím a bývalým franchisantem vybrané pobočky, které jsou zaměřeny především na oblast financování, lidských zdrojů a marketingu, je vytvořena SWOT analýza, která se stala podkladem pro navržení vlastních doporučení ke zlepšení efektivity vybrané restaurace společnosti McDonald´s.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is aimed at the introduction of franchising as a modern means of enterprising and its application in at the McDonald´s company. It also describes the individual steps connected with the establishment and operation of a franchising company. A questionnaire survey accomplished with the customers of a selected McDonald´s restaurant is a part of the thesis too. On the basis of a research and interviews with the head and a former franchisee of a selected branch, which were mostly aimed at the area of financing, human resources and marketing, a SWOT analysis was created and it has become a base for proposing recommendations leading to efficiency improvement of the selected McDonald´s restaurant.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Kroutilova Veronika 2012.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kroutilova v.pdfPosudek vedoucího práce293,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kroutilova o.pdfPosudek oponenta práce330,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kroutilova ob.pdfPrůběh obhajoby práce147,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4317

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.