Název: Analýza obchodních procesů ve firmě a měření jejich složitosti pomocí kvantitativních měr
Další názvy: The analysis of business processes in company and their complication measurement through the quantitative ratios
Autoři: Uhlíř, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Lukáš, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4323
Klíčová slova: obchod;marketing;entropie;dodavatelsko-odběratelské vztahy;kvantitativní míry;hodnocení dodávek;zákazník
Klíčová slova v dalším jazyce: business;marketing;entropy;supplier-cutomer relations;quantitative ratios;supply evaluation;customer
Abstrakt: Hodnocení dodávek komponentů pro výrobu kompresorů ze společnosti DIOSS NÝŘANY a.s.
Abstrakt v dalším jazyce: Evaluation of supply of components for compresors production from company of DIOSS NYRANY a.s.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Miroslav Uhlir.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Uhlir v.jpgPosudek vedoucího práce756,63 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Uhlir o.jpgPosudek oponenta práce946,04 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Uhlir ob.jpgPrůběh obhajoby práce368,06 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4323

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.