Název: Vzdělávací procesy v podniku
Další názvy: Educational processes in a company
Autoři: Brožová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Jermář, Milan
Oponent: Jiřincová, Milena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4326
Klíčová slova: vzdělávání a rozvoj pracovníků;vzdělávací systém;podnikové vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: education and development of employees;educational system;company education
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na oblast personálního managementu, konkrétně na vzdělávání a rozvoj pracovníků v podniku. Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení současného systému vzdělávání pracovníků v podniku a následné předložení návrhů pro zlepšení tohoto systému. Součástí práce je také dotazníkové šetření, které mělo za úkol zjistit současné možnosti a podmínky pro vzdělávání a rozvoj pracovníků v podniku. Teoretická část popisuje systém podnikového vzdělávání, identifikaci vzdělávacích potřeb, plánování, realizaci a hodnocení podnikového vzdělávání. Praktická část popisuje vzdělávací procesy v konkrétním podniku s názvem Borgers CS, spol.s r. o.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on an area of personnel management specifically on the education and development of the employee?s in the company. The aim of this thesis is to evaluate contemporary system of the employees? education in the company and subsequently to make a proposal how to improve this system. The work also contains a questionnaire survey whose aim was to find out contemporary possibilities and conditions for education and development of the employees in the company. The theoretical part describes the system of company education, identification of educational demands, planning, realization and assessment of company education. Practical part describes the educational processes in specific company called Borgers CS, private limited company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Brozova - 2012.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_brozova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_brozova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_brozova.PDFPrůběh obhajoby práce155,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4326

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.