Title: Vzdělávací procesy v podniku
Other Titles: Educational processes in a company
Authors: Brožová, Lenka
Advisor: Jermář, Milan
Referee: Jiřincová, Milena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4326
Keywords: vzdělávání a rozvoj pracovníků;vzdělávací systém;podnikové vzdělávání
Keywords in different language: education and development of employees;educational system;company education
Abstract: Tato práce je zaměřena na oblast personálního managementu, konkrétně na vzdělávání a rozvoj pracovníků v podniku. Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení současného systému vzdělávání pracovníků v podniku a následné předložení návrhů pro zlepšení tohoto systému. Součástí práce je také dotazníkové šetření, které mělo za úkol zjistit současné možnosti a podmínky pro vzdělávání a rozvoj pracovníků v podniku. Teoretická část popisuje systém podnikového vzdělávání, identifikaci vzdělávacích potřeb, plánování, realizaci a hodnocení podnikového vzdělávání. Praktická část popisuje vzdělávací procesy v konkrétním podniku s názvem Borgers CS, spol.s r. o.
Abstract in different language: This thesis is focused on an area of personnel management specifically on the education and development of the employee?s in the company. The aim of this thesis is to evaluate contemporary system of the employees? education in the company and subsequently to make a proposal how to improve this system. The work also contains a questionnaire survey whose aim was to find out contemporary possibilities and conditions for education and development of the employees in the company. The theoretical part describes the system of company education, identification of educational demands, planning, realization and assessment of company education. Practical part describes the educational processes in specific company called Borgers CS, private limited company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Brozova - 2012.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
BP_brozova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
BP_brozova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
BP_brozova.PDFPrůběh obhajoby práce155,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4326

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.