Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorLeicherová, Veronikacs
dc.contributor.authorČerná, Kláracs
dc.contributor.refereeZahradníčková, Lenkacs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:40:58Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:40:58Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-05-04cs
dc.identifier46678cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4328
dc.description.abstractCílem strategického řízení podniku je získat či si udržet konkurenční výhodu. Sledování a pochopení změn, základních vývojových tendencí a odhad možného budoucího vývoje jeho okolí, je při tvorbě podnikové strategie klíčové. Tématem bakalářské práce je analýza vlivu okolí na vybraný podnik. V teoretické části jsou vymezeny pojmy a popsány metody aplikované při zkoumání vlivu okolí. Navazující praktická část práce popisuje vliv vybraných faktorů makro-okolí na společnost Krušnohorské strojírny, a.s. pomocí PESTLE analýzy. Hodnocení konkurence-schopnosti firmy se v rámci sledování mikro-okolí opírá o upravená kritéria metody SPACE. Součástí bakalářské práce jsou SWOT analýza a dílčí doporučení.cs
dc.format51 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectanalýza okolícs
dc.subjectPESTLE analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectanalýza konkurencecs
dc.subjectSPACE analýzacs
dc.subjecttěžba uhlícs
dc.subjectstrategické řízenícs
dc.titleVliv okolí na konkrétní podnikcs
dc.title.alternativeThe influence of surroundings on a particular business companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of strategic management is to gain or keep competitive advantage. Monitoring and understanding changes, the basic trends and estimation of the potential future development of its surroundings, are the key aspects in creation business strategy. The theme of this bachelor thesis is to analyze the influence of surroundings on a selected company. In the theoretical part there are defined concepts and methods applied when examining the impact area. Following practical part describes the influence of selected factors of the macro-area company Krušnohorské engineering Work, Inc. using the PESTLE analysis. Evaluation of the competitiveness of the company in the micro-area monitoring is based on modified criteria SPACE methods. The thesis also includes SWOT analysis and partial recommendations.en
dc.subject.translatedanalysis of surroundingsen
dc.subject.translatedPESTLE analysisen
dc.subject.translatedSWOT analysisen
dc.subject.translatedanalysis of the competitionen
dc.subject.translatedSPACE analysisen
dc.subject.translatedcoal miningen
dc.subject.translatedstrategic managementen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cerna Klara, Vliv okoli na konkretni podnik.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_cerna_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_cerna_OP.PDFPosudek oponenta práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_cerna.PDFPrůběh obhajoby práce212,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4328

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.