Název: Srovnání hospodářského vývoje ČR a SR po rozpadu ČSFR
Další názvy: The Comparison of Economic Development between the Czech and Slovak Republics after the Disintegration
Autoři: Baráková, Blažena
Vedoucí práce/školitel: Mašátová, Vendula
Oponent: Jarý, Čestmír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4329
Klíčová slova: Česká republika;Slovenská republika;politický vývoj;makroekonomický vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: The Czech Republic;The Slovak Republic;political development;macroeconomic indicators
Abstrakt: Práce se zaměřuje na politický a hospodářský vývoj České a Slovenské republiky po roce 1993. První část je věnována politickému vývoji obou zemí v jednotlivých volebních obdobích. Stručně seznamuje čtenáře s výsledky voleb, důležitými událostmi a reformami, které se v jednotlivých obdobích staly. Také chronologicky informuje o vztahu republik s Evropskou unií, případně s jinými mezinárodními organizacemi. Druhá část se zabývá hospodářstvím obou států, které hodnotí za pomoci čtyř základních makroekonomických ukazatelů ? hrubého domácího produktu, míry nezaměstnanosti, míry inflace a běžného účtu platební bilance. Ukazatele jsou stručně charakterizovány. Tato část je rozdělena do období podle aktuální ekonomické situace. V závěru jsou získané informace zhodnoceny.
Abstrakt v dalším jazyce: My work shows the political and economic development in the Czech Republic and the Slovak Republic since 1993. The first part is dedicated to the political development of both countries in each election period. The readers can briefly meet the election results, important events and reforms happened in each period. You can also find chronological information about the relationship between both republics and the EU, or other international organizations. The second part is dedicated to the economics of both republics. Four basic macroeconomic indicators are presented - gross domestic product, unemployment rate, inflation rate and current account deficit. Indicators are superficially characterized. The actual economic situation is mentioned in this part. In conclusion the gained information is evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BARAKOVA.pdfPlný text práce433,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_barakova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_barakova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_barakova.PDFPrůběh obhajoby práce180,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4329

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.