Title: Atraktivita města Toužim z hlediska bydlení
Other Titles: Attractiveness of the city Toužim from the perspecitive of housing
Authors: Baxová, Denisa
Advisor: Ježek, Jiří
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4332
Keywords: bydlení;bytová politika;nástroj;malá města;atraktivita města
Keywords in different language: housing;housing policy;tool;small town;attractiveness of town
Abstract: Bakalářská práce se zabývá atraktivitou města Toužim z hlediska bydlení. Zprvu popisuje bytovou politiku a nástroje bytové politiky v rámci ČR. Dále pak charakterizuje malá města ČR. Popisuje jejich sídelní strukturu, bytovou výstavbu a kvalitativní ukazatele bydlení těchto měst. Také porovnává náklady na bydlení v jednotlivých velikostních skupinách obcí. Následně se zaměřuje a popisuje faktory ovlivňující atraktivitu bydlení v těchto městech. Tyto faktory poté analyzuje na vybraném městě Toužim a snaží se podat návrhy na zlepšení jednotlivých ukazatelů.
Abstract in different language: This thesis deals with the attraction of Touzim in terms of housing. At first, describes the housing policy and the instruments of housing policy in the CR. Furthermore, CR characterizes the small towns CR. It describes the settlement structure, housing quality and housing characteristics of these size groups of municipalities. It also compares the cost of housing in different size groups of municipalities. Subsequently, the focus and describes the factors influencing the attractiveness of living in these cities. These factors are then analyzed for the selected city Touzim and try to make proposals to improve the indicators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denisa Baxova Atraktivita mesta Touzim z hlediska bydleni 2011_2012.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
Baxova v.pdfPosudek vedoucího práce247,61 kBAdobe PDFView/Open
Baxova o.pdfPosudek oponenta práce271,25 kBAdobe PDFView/Open
Baxova ob.pdfPrůběh obhajoby práce189,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.