Název: Řízení kvality projektů
Další názvy: Project Quality Management
Autoři: David, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Skalický, Jiří
Oponent: Svoboda, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4335
Klíčová slova: projekt;kvalita;FMEA;projektový plán;ISO;VDA
Klíčová slova v dalším jazyce: project;FMEA;ISO;project plan;quality
Abstrakt: V mojí bakalářské práci jsem se zaměřil na řízení kvality projektu. Vybral jsem si toto téma díky vynikajícím konexím na ředitele kvality ve firmě Key Plastics. V mojí práci jsem se zaměřil na všechny složitosti ve firmě, které musí dodavatel do automobilky podstoupit, než přijde nový výrobek do sériové výroby. Jinými slovy jsem se pokusil popsat, co vše musí dodavatel do Volkswagenu udělat, aby mohl začít se sériovou výrobou loketních opěrek pro Golf A7. Psal jsem o směrnicích a nařízeních, které každý dodavatel musí dodržovat, o softwaru, který se na takové účely používá, o fázích, které se musí podstoupit a nakonec o zlepšení, které by se dalo zavést k omezení zbytečné byrokracie. Práce obsahuje mnoho obrázků, které by čtenáři měl pomoci s pochopením.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis I have focused on quality control. I chose this topic because of a great opportunity to cooperate with a company quality manager in Key Plastics. In my thesis I tried to describe how does it work in the company which is supplier of the automobile manufacturer, and how to start to produce new product. In other words I described what have to be done to start producing armrests for Golf A7. I wrote about directions and instructions which every supplier has to observe, about software which is used, about phases which has to be undergone and about improvements which could be done to reduce bureaucracy. This thesis consists of many pictures, which should help reader with better understanding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jiri David.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_david_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_david_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_david.PDFPrůběh obhajoby práce125,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4335

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.