Název: Problematika přístupu státu k financování masového \nl{}a vrcholového sportu
Další názvy: The issue of professional and mass sport state financial funding
Autoři: Hammová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Nový, Miloš
Oponent: Divišová, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4343
Klíčová slova: financování sportu;význam sportu;Karlovarský kraj;TJ Baník Sokolov
Klíčová slova v dalším jazyce: sport funding;meaning of sport;Carlsbad region;TJ Banik Sokolov
Abstrakt: Předložená práce popisuje zdroje financování masového a vrcholového sportu v České republice. Práce se zabývá společenských významem sportu, ale i mikroekonomickým a makroekonomickým významem sportu. Práce popisuje konkrétní programy státní podpory sportu na rok 2012. Dále se práce zabývá financováním sportu v Karlovarském kraji a analyzuje, jak je podporován sport v jednotlivých okresech tohoto kraje. Práce se zaměřuje na objasnění finančních zdrojů TJ Baník Sokolov. Zabývá se i návrhy řešení na zlepšení financování sportu v Karlovarském kraji. Mezi tyto návrhy patří odvod z daně z příjmů fyzických osob a zdanění zisků z výherních automatů a kasin. Dále odvody z daňového základu velkých firem a subjektů cestovního ruchu. Existují další možnosti financování jako čerpání peněz z rozpočtu obcí, odvody z koncesionářských poplatků a využití strukturálních fondů EU.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis describes the sources of funding the mass and the professional in the Czech Republic. The thesis deals with the social significance of sport, but also microeconomic and macroeconomic significance of sport. The thesis describes the specific state aid programmes of sport in 2012. The thesis deals with the funding of sport in the Carlsbad region and analyzes how the sport is supported in various districts of the region. The work focuses on clarifying the funding of TJ Banik Sokolov. The thesis deals with proposals and solutions to improve the funding of sport in the Carlsbad Region. These proposals include the removal of taxes on personal income and taxation of profits from slot machines and casinos. Further deductions from the tax base of large companies and tourism organizations. There are other funding options such as drawing money from the municipal budget, levies, license fees and use of EU structural funds.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hammova_Lucie.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hammova v.pdfPosudek vedoucího práce408,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hammova o.pdfPosudek oponenta práce271,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hammova ob.pdfPrůběh obhajoby práce142,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4343

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.