Title: Teorie svobodného bankovnictví
Other Titles: The Theory of Free Banking
Authors: Jelínková, Lucie
Advisor: Martinčík, David
Referee: Vyskočil, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4347
Keywords: svobodné bankovnictví;soukromé peníze;Skotsko;Bank of Scotland;peníze;konkurence
Keywords in different language: free banking;private finances;Scotland;Bank of Scotland;money;competition
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na systém svobodného bankovnictví a soukromých peněz. Praktické fungování tohoto systému je doloženo historickým příkladem ze Skotska. Práce dále uvádí názory několika významných ekonomů a jejich pohled na systém svobodného bankovnictví.
Abstract in different language: Bachelor work is focused on system of free banking and private finances. Practical functioning of this system is supported with historic illustration from Scotland. My work presents opinions of several important economists and their view of the system of free banking.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2012 Teorie svobodneho bankovnictvi.pdfPlný text práce266,96 kBAdobe PDFView/Open
Jelinkova v.pdfPosudek vedoucího práce280,82 kBAdobe PDFView/Open
Jelinkova o.pdfPosudek oponenta práce268,41 kBAdobe PDFView/Open
Jelinkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce141,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.