Název: Vliv automobilového průmyslu na ekonomiku ČR
Další názvy: The impact of the automotive industry on the economy of the CRzech Republic
Autoři: Jesze, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Mičudová, Kateřina
Oponent: Gladavská, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4348
Klíčová slova: automobilový průmysl;motorové vozidlo;export;import;výroba;zaměstnanost;mzda;vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: automotive industry;motor vehicle;export;import;production;employment;pay;development
Abstrakt: Předmětem práce "Vliv automobilového průmyslu na ekonomiku ČR" je v první řadě charakterizovat odvětví automobilového průmyslu České republiky a zhodnotit jeho vliv na naši ekonomiku v posledním desetiletí. Dále pak analyzovat vývoj vybraných ukazatelů automobilového průmyslu v České republice. Těmito ukazateli je myšlena především výroba, export, import, zaměstnanost a vývoj mezd. Zároveň pak práce popisuje hlavní změny, ke kterým došlo v odvětví automobilového průmyslu České republiky od sametové revoluce do dnešní doby. První část práce je věnována charakterizování odvětví automobilového průmyslu České republiky a změnám, kterými toto průmyslové odvětví procházelo od svého vzniku do současnosti. V další části práce jsou pak popisovány hlavní změny v odvětví automobilového průmyslu České republiky, ke kterým došlo od 90. let minulého století. V poslední části následuje analýza vybraných ukazatelů automobilového průmyslu ČR a celkový vliv automobilového průmyslu na naši ekonomiku.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of my thesis "Influence of the automotive industry on the economy of the CR" is to characterize the automotive industry of the Czech Republic and assess its impact on our economy over the last decade. Furthermore, to analyze the development of selected indicators in the automotive industry in the Czech Republic. These indicators meaning primarily production, export, import, employment and wages. My thesis also describes the main changes that occurred in the Czech Automotive Industry from the Velvet Revolution to present time. The first part is devoted to characterizing the automotive industry of the Czech Republic and changes the industry went through since its establishment until today. The next section describes the main changes in the automotive industry of the Czech Republicduring the 1990's. Finally, the last section focuses on the analysis of selected indicators of the automotive industry of the Czech Republic and the overall impact of the automotive industry on our economy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ladislav_Jesze_Bakalarska_prace_2012.pdfPlný text práce477,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jesze v.pdfPosudek vedoucího práce269,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jesze o.pdfPosudek oponenta práce258,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jesze ob.pdfPrůběh obhajoby práce213,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4348

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.