Název: Analýza přínosu metody KAIZEN ve firmě
Další názvy: Benefit Analysis Method of KAIZEN in a Company
Autoři: Brčák, Jan
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4355
Klíčová slova: Kaizen;absolutní kontrola kvality;workshop;checklist;plýtvání
Klíčová slova v dalším jazyce: Kaizen;absolute quality control;workshop;checklist;waste
Abstrakt: Bakalářská práce na téma "Analýza přínosu metody KAIZEN ve firmě" analyzuje teoretickou část metody kaizen, především podrobně zkoumá absolutní kontrolu kvalty, inovace a plýtvání. Dochází k vysvětlení pojmů jako je workshop kaizen či štíhlá výroba. V praktické části jsou zkoumány metody na zvyšování kvality a jejich následná ekonomická analýza. V práci je rovněž analyzován ekonomický přínos workshop kaizenu a jeho přínos. Dochází k analýze analýzy nekvality a její následné interpretace. Sleduje se a analyzuje se plýtvání a zkoumají se dopady této analýzy. Ke zhodnocení konkrétních metod a postupů byly zapotřebí informace poskytnuté firmou, odborné publikace, konzultace s pracovníky firmy nebo vlastní poznatky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is called "The analysis of the Kaizen method in a company". The work deals with the quality,innovation and waste of the Kaizen method, and explains such phenomena as the workshop Kaizen method or lean manufacturing. The Kaizen method deals with the problem of how to increase quality, and gives an economic analysis. The work also presents the economic benefits of the Kaizen method. In order to evaluate concrete methods and the procedures of the method, I needed information, special books and discussion with the workers, from the relevant company or own finding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Brcak 2012.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_brcak_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_brcak_OP.PDFPosudek oponenta práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_brcak.PDFPrůběh obhajoby práce131,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4355

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.