Title: Analýza přínosu metody KAIZEN ve firmě
Other Titles: Benefit Analysis Method of KAIZEN in a Company
Authors: Brčák, Jan
Advisor: Dvořáková, Věra
Referee: Jermář, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4355
Keywords: Kaizen;absolutní kontrola kvality;workshop;checklist;plýtvání
Keywords in different language: Kaizen;absolute quality control;workshop;checklist;waste
Abstract: Bakalářská práce na téma "Analýza přínosu metody KAIZEN ve firmě" analyzuje teoretickou část metody kaizen, především podrobně zkoumá absolutní kontrolu kvalty, inovace a plýtvání. Dochází k vysvětlení pojmů jako je workshop kaizen či štíhlá výroba. V praktické části jsou zkoumány metody na zvyšování kvality a jejich následná ekonomická analýza. V práci je rovněž analyzován ekonomický přínos workshop kaizenu a jeho přínos. Dochází k analýze analýzy nekvality a její následné interpretace. Sleduje se a analyzuje se plýtvání a zkoumají se dopady této analýzy. Ke zhodnocení konkrétních metod a postupů byly zapotřebí informace poskytnuté firmou, odborné publikace, konzultace s pracovníky firmy nebo vlastní poznatky.
Abstract in different language: This bachelor thesis is called "The analysis of the Kaizen method in a company". The work deals with the quality,innovation and waste of the Kaizen method, and explains such phenomena as the workshop Kaizen method or lean manufacturing. The Kaizen method deals with the problem of how to increase quality, and gives an economic analysis. The work also presents the economic benefits of the Kaizen method. In order to evaluate concrete methods and the procedures of the method, I needed information, special books and discussion with the workers, from the relevant company or own finding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Brcak 2012.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
BP_brcak_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
BP_brcak_OP.PDFPosudek oponenta práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
BP_brcak.PDFPrůběh obhajoby práce131,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.