Název: Vliv vnitřních a vnějších faktorů na finanční prosperitu vybraného podniku
Další názvy: The influence of internal and external factors on financial prosperity of selected company
Autoři: Brožíková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Mičudová, Kateřina
Oponent: Gladavská, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4356
Klíčová slova: zemědělství;vnitřní a vnější prostředí podniku;SWOT analýza;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: agriculture;inner and outer business environment;SWOT analysis;financial analysis
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na vliv vnitřních a vnějších faktorů působících na finanční prosperitu zemědělského podniku. Práce se skládá z několika částí. První část práce popisuje obecně zemědělství a podnik Úněšovský statek a.s. V další části je rozebráno vnější a vnitřní prostředí společnosti a na základě toho zpracována SWOT analýza. Poslední část práce vyhodnocuje na základě finanční analýzy hlavní vlivy, které působí na finanční prosperitu podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted thesis is focused on the influence of the inner and outer factors operating on the financial prosperity of the agriculture enterprise. The study consists of several parts. The first one describes agriculture and the enterprise Úněšovský statek generally. Inner and outer business environment is described in the next part. Based on it the SWOT analysis is processed. The main influences that effect the enterprise financial prosperity are evaluated based on the financial analysis in the last part of the study.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce311,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_brozikova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_brozikova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_brozikova.PDFPrůběh obhajoby práce131,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4356

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.