Název: Typy konfliktů a jejich příčiny ve firmě
Další názvy: Types of conflicts and their causes in the company
Autoři: Háková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Jana
Oponent: Jiřincová, Milena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4364
Klíčová slova: konflikty;příčiny;dopady;opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: conflicts;causes;impacts;measures
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá typy konfliktů a jejich příčinami ve společnosti HVB Real Estate s. r. o., hlavní část tvoří analýza konfliktů a zhodnocení současné situace ve společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the types of conflicts and their causes at HVB Real Estate s. r. o., the main part consists of conflicts analysis and assesment of the current situation in a company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BPHakova.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hakova_VP.PDFPosudek vedoucího práce469,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hakova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hakova.PDFPrůběh obhajoby práce132,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4364

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.