Title: Nejlepší zájem dítěte ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20, aneb (nemilé) překvapení v převaze námitky politické úvahy zákonodárce
Other Titles: The best interests of the child in the context of the judgment of the Constitutional Court No. Pl. ÚS 6/20, or (unpleasant) surprise in the predominance of the objection of political reasoning of the legislator
Authors: Vnenk, Vladislav
Citation: VNENK, V. Nejlepší zájem dítěte ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20, aneb (nemilé) překvapení v převaze námitky politické úvahy zákonodárce. Právní rozhledy, 2021, č. 5, s. 179-183. ISSN 1210-6410.
Issue Date: 2021
Publisher: C. H. Beck
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43647
ISSN: 1210-6410
Keywords: dítě;rodina;právo;principy
Keywords in different language: child;family;law;principles
Abstract: Předmětem článku bylo kritické shrnutí nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20, ve kterém Ústavní soud rozhodoval o uznání cizozemského rozhodnutí a osvojení a relativizoval koncept nejlepšího zájmu dítěte.
Abstract in different language: The topic was a critical summary of the judgment of the Constitutional Court file no. Pl. ÚS 6/20, in which the Constitutional Court decided on the recognition of a foreign decision and adoption and relativized the concept of the best interests of the child.
Rights: Plný text není přístupný.
© C. H. Beck
Appears in Collections:Články / Articles (KUP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
článek.pdf6,57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD