Název: Zavedení eura v Estonsku
Další názvy: Euro adoption in Estonia
Autoři: Hebrová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Mašátová, Vendula
Oponent: Nový, Miloš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4365
Klíčová slova: Estonsko;eurozóna;evropská integrace;konvergenční kritéria;zavedení eura
Klíčová slova v dalším jazyce: Estonia;eurozone;european integration;convergence criteria;introduction of euro
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zavedením eura v Estonsku, které se stalo sedmnáctým členem eurozóny. Cílem práce je popsat a přiblížit proces zavádění eura v Estonsku a zhodnotit jednotlivé fáze plnění konvergenčních kritérií, jež jsou nezbytná pro vstup do Hospodářské a měnové unie. Práce je rozčleněna do tří kapitol, kde první kapitola pojednává o počátcích měnové integrace, realizaci Hospodářské a měnové unie a o znění konvergenčních kritérií. Druhá kapitola se zabývá Estonskem před zavedením eura, tzn., zda byla splněna konvergenční kritéria, jak probíhaly přípravy na přechod z estonské koruny na euro a jakým způsobem prováděla země informační a mediální kampaň. Poslední kapitola se zaměřuje na přijetí eura a postoj obyvatel vůči této nové měně a ekonomický výhled v letech 2011 ? 2013.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis is focused on the adoption of the euro in Estonia. This country has become the seventeenth member of the eurozone. The aim of my Bachelor thesis is to describe and offer an insight on the proces of the euro adoption in Estonia and to evaluate each phase of the fulfil of convergence criteria required for entering of the Economic and Monetary Union. The Bachelor thesis is separated in tree parts. The first part describes the begin of monetary integration, the Economic and Monetary Union and the convergence criteria . The second part aims to introduce Estonia before adopting of euro,e.g. if the convergence criteria were fulfiled, how the estonia kroon was prepared for the changeover, and how the country provided information and communication campaign. The last part is focused on adoption of euro and on the approach of the citizens to this new currency and economical view for the years 2011-2013.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zavedeni eura v Estonsku.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hebrova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hebrova_OP.PDFPosudek oponenta práce520,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Hebrova.PDFPrůběh obhajoby práce202,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4365

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.