Název: Indikátory a měření udržitelného rozvoje
Další názvy: Indicators and measurement of sustainable development
Autoři: Kotík, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Mičudová, Kateřina
Oponent: Gladavská, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4369
Klíčová slova: udržitelný rozvoj;indikátor;pilíř udržitelného rozvoje
Klíčová slova v dalším jazyce: sustainable development;indicator;pillar of sustainable development
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku udržitelného rozvoje především v České republice, ale také Evropské unii. Zprvu se práce zaměřuje na vymezení pojmu udržitelný rozvoj. Dále popisuje vytvoření strategie udržitelného rozvoje, výčet a popis principů udržitelného rozvoje v České republice a způsoby implementace strategického rámce udržitelného rozvoje. Následuje výpis indikátorů udržitelného rozvoje jednotlivých pilířů v České republice, kterému se podrobně věnuje celá druhá polovina práce, jež je rozdělena do tří částí, ekonomického, environmentálního a sociálního pilíře.
Abstrakt v dalším jazyce: This present work is focused on sustainable development, especially in the Czech Republic but also to the European Union. At first, the work focuses on the definition of sustainable development. It also describes a strategy for sustainable development, enumeration and description of the principles of sustainable development in the Czech Republic and ways to implement the strategic framework for sustainable development. The following list of indicators of sustainable development of the individual pillars in the Czech Republic, which closely examines the entire second half of the work, which is divided into three parts, economic, environmental and social pillars.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kotik _2012.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotik v.pdfPosudek vedoucího práce274,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotik o.pdfPosudek oponenta práce256,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotik ob.pdfPrůběh obhajoby práce211,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4369

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.