Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: The Evaluation of Economic Situation of the Business Organization
Autoři: Kellner, Milan
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Leicherová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4375
Klíčová slova: finanční analýza;analýza poměrových ukazatelů;predikční modely
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;financial ratios;predictive models
Abstrakt: Zaměření bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace podniku LMC s.r.o. prostřednictvím finanční analýzy. Práce je rozdělena do 5 kapitol. První kapitola je zaměřena na pohled na společnost a jejich nabízených produktů a služeb. Druhá kapitola je věnována zhodnocení současné situace společnosti a její konkurenci. Další kapitola práce se zabývá finanční analýzou a jejími hlavními ukazateli. V této kapitole je vypočítána horizontální a vertikální analýza, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele a v poslední části jsou popsány souhrnné indexy hodnocení. Čtvrtá část je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace společnosti. Poslední část se zabývá návrhy možnosti vývoje ekonomické situace podniku a následně způsoby uplatnění navrhovaných změn.
Abstrakt v dalším jazyce: The focus of this work is on the economic situation of the LMC Ltd, through financial analysis. The work is divided into 5 chapters. The first chapter focuses on the view of the company and their products and services offered. The second chapter is devoted to the evaluation of the current situation of the company and its competitors. Another chapter is concerned with financial analysis and its main indicators. This chapter describes the horizontal and vertical analysis, differential indicators, ratios and the last sector describes the evaluation of composite indices. The fourth chapter is focused on the economic situation of the company. The last chapter deals with the design possibilities of the economic situation of the enterprise and ways of applying the proposed changes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_-_Milan_Kellner.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kellner_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kellner_OP.PDFPosudek oponenta práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kellner.PDFPrůběh obhajoby práce215,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4375

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.