Title: Řízení rizik projektu v instalaci síťových technologií
Other Titles: Project risk management in network technology installation
Authors: Bureš, Jiří
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Zárubová Lucie, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43759
Keywords: projekt;projektový management;management rizik;riziko;identifikace rizika
Keywords in different language: project;project management;risk management;risk;identification of risk
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na řízení rizik projektu, protože jsou často opomíjenou součástí projektů, kterou by se firmy měli častěji a více zabývat. V této bakalářské práci je konkrétně rozebrán projekt instalace síťových technologií. V teoretické části se čtenář práce seznámí se základní terminologií jak projektového managementu, tak řízení rizik. Teoretické poznatky jsou následně aplikovány v praktické části. Praktická část se zabývá projektem firmy MD Support s.r.o., konkrétně zavedením síťových technologií na novostavbu Rezidence Mlýnská Strouha v Plzni. V práci jsou identifikována rizika a provedena jejich kvalitativní analýza, jejich ošetření a vytvořen návrh na zlepšení v budoucnu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is mainly focused on project risk management within the field of network technology installation, because it is often neglected, and companies should pay more attention to it and care about it more often. In the theoretical part, the reader gets apprised with basic project management and risk management terminology. This knowledge is applied in the practical part that covers the project of MD Support s.r.o., specifically the network installation on the construction site Mlýnská Strouha in Pilsen. In this thesis, the risks are identified, qualitatively analysed, and there is a solution suggested to create a proposal to improve risk management on future projects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bures_Jiri_FEK.pdfPlný text práce943,46 kBAdobe PDFView/Open
Bures Jiri o.pdfPosudek oponenta práce217,91 kBAdobe PDFView/Open
BURES_Jiri_V.pdfPosudek vedoucího práce220,86 kBAdobe PDFView/Open
Bures - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce38,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.