Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: The Evaluation of Economic Situation of the Business Organization
Authors: Kellner, Milan
Advisor: Zahradníčková, Lenka
Referee: Leicherová, Veronika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4375
Keywords: finanční analýza;analýza poměrových ukazatelů;predikční modely
Keywords in different language: financial analysis;financial ratios;predictive models
Abstract: Zaměření bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace podniku LMC s.r.o. prostřednictvím finanční analýzy. Práce je rozdělena do 5 kapitol. První kapitola je zaměřena na pohled na společnost a jejich nabízených produktů a služeb. Druhá kapitola je věnována zhodnocení současné situace společnosti a její konkurenci. Další kapitola práce se zabývá finanční analýzou a jejími hlavními ukazateli. V této kapitole je vypočítána horizontální a vertikální analýza, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele a v poslední části jsou popsány souhrnné indexy hodnocení. Čtvrtá část je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace společnosti. Poslední část se zabývá návrhy možnosti vývoje ekonomické situace podniku a následně způsoby uplatnění navrhovaných změn.
Abstract in different language: The focus of this work is on the economic situation of the LMC Ltd, through financial analysis. The work is divided into 5 chapters. The first chapter focuses on the view of the company and their products and services offered. The second chapter is devoted to the evaluation of the current situation of the company and its competitors. Another chapter is concerned with financial analysis and its main indicators. This chapter describes the horizontal and vertical analysis, differential indicators, ratios and the last sector describes the evaluation of composite indices. The fourth chapter is focused on the economic situation of the company. The last chapter deals with the design possibilities of the economic situation of the enterprise and ways of applying the proposed changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_-_Milan_Kellner.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
BP_kellner_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
BP_kellner_OP.PDFPosudek oponenta práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
BP_kellner.PDFPrůběh obhajoby práce215,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.