Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: The project and its plan
Authors: Pavlák, Miroslav
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Svoboda Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43764
Keywords: projekt;projektové řízení;plán projektu;webový projekt;website project management
Keywords in different language: project;project management;project plan;web project;website project management
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na specifickou oblast projektového řízení, která se týká webových projektů - Website Project Management. Cílem bylo vytvořit plán projektu redesignu a optimalizace současných webových stránek u analyzované organizace - 1. Základní školy v Chebu.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on a specific area of project management which concerns web projects - Website Project Management. The aim of this bachelor thesis was to create a project plan for redesign and optimization of the current website at the analyzed organization - the 1st basic school in Cheb.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pavlak_26.04.2021.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Pavlak_Miroslav_v.pdfPosudek vedoucího práce129,12 kBAdobe PDFView/Open
Pavlak_Miroslav_o.pdfPosudek oponenta práce221,6 kBAdobe PDFView/Open
Pavlak - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce67,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.