Název: Krize podniku pohledem ekonomicko-statistické analýzy
Další názvy: Crisis of the enterprise from viewpoint of economic and statistical analysis
Autoři: Koltygina, Liliana
Vedoucí práce/školitel: Divišová, Pavla
Oponent: Babuněk, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4380
Klíčová slova: krize;krize podniku;finanční analýza;krize v ekonomických odvětvích;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: crisis;crisis of enterprise;financial analysis;crisis in economic sectors;financial analysis
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na krizi probíhající v českých podnicích a na její měřitelnost a sledovatelnost pomocí finanční analýzy. Předmětem práce je hodnocení finančních ukazatelů v podnicích v letech 2006-2010. Zabývá se analýzou vybraných odvětví české ekonomiky. Sleduje také dopad krize na odvětví na základě počtu insolvencí. Tradičně je práce rozdělena na dvě hlavní části, na teoretickou a praktickou. V části teoretické je zobrazen popis projevu krize v podniku a teoretický základ pro finanční analýzu. V části praktické je samotné hodnocení sektorů. V závěru je pak vyhodnocení krizových dopadů a jsou vyhodnoceny krizí nejvíce zasažené sektory.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is directed on consideration of the crisis proceeding in the Czech enterprises on indicators of its studying by means of the financial analysis. The main subject of this work is the assessment of financial performance of the enterprises in 2006-2010, the analysis of the chosen branches of the Czech economy, supervision over impact of crisis on some branches of economy on the basis of total insolvency of the enterprises. This work traditionally divided into two main parts - theoretical and practical. The theoretical part consists of the description of manifestation of crisis on functioning of the enterprises; and a theoretical basis for the financial analysis. In a practical part is an isolated assessment of sections. In end is placed discussion of results of impact of crisis and are considered the sections which are most mentioned by crisis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - CD odezvdani.pdfPlný text práce943,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_koltygina_VP.PDFPosudek vedoucího práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_koltygina_OP.PDFPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_koltygina.PDFPrůběh obhajoby práce139,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4380

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.