Název: Možnosti podnikání formou franchisingu
Další názvy: Opportunities in Making Business Through Franchising
Autoři: Kozúbková, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Skálová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4381
Klíčová slova: franchising;franchisor;franchisant;franchisingová smlouva
Klíčová slova v dalším jazyce: franchising;franchiser;franchisee;franchise agreement
Abstrakt: Bakalářská práce na téma ?Možnosti podnikání formou franchisingu? je zaměřena na vývoj, současný i budoucí stav franchisingového podnikání na českém trhu. Jsou zde shrnuty možnosti vstupu českých firem na trh a popsány jednotlivé způsoby financování tohoto typu podnikání. Je zde nastíněn průběh celkového fungování u konkrétního podniku, v tomto případě firmy Alpine pro, a. s. Tato práce poskytuje také srovnání klasických poboček oproti těm franchisingovým. Podnikatelé, kteří o uvažují o provozování jedné z franchisingových poboček, by zde měli nalézt všechny potřebné a důležité informace, které by jim měly pomoci se rozhodnout zda o takovou formu spolupráce zájem mají či nikoliv.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis called ?Business opportunities through franchising? is focused on the development, current and future state of the franchising business in the Czech market. Work summarizes the possibilities for Czech companies to enter the market and describes several ways of financing this type of business. It also outlines the progress of the running as a whole on a particular company, in this case Alpine pro, a. s. This work also provides a comparison of classic and franchise establishments. Entrepreneurs who are considering employing this type of business should find all necessary and important information here that should help them to decide whether they want to implement this type of business.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Kozubkova.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kozubkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kozubkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kozubkova.PDFPrůběh obhajoby práce163,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4381

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.