Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: Analysis of Economic Situation of the Company
Authors: Pohořal, Miroslav
Advisor: Šimek, Bohuslav
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4395
Keywords: finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;poměrové ukazatele;predikční modely
Keywords in different language: financial analysis;horizontal and vertical analysis;ratio indicators;predictive models
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace podniku Momentive Specialty Chemicals, a.s. V první kapitole je definována finanční analýza, její uživatelé, zdroje informací a metody používané k hodnocení společnosti. V následujících kapitolách je společnost představena, je analyzováno její podnikatelské prostředí a provedena finanční analýza společnosti za období 2005 ? 2010. Závěr práce je věnován identifikaci problematických oblastí a stanovení opatření k ovlivnění vývoje ekonomické situace podniku.
Abstract in different language: The thesis is focused on analysis of economic situation of the Momentive Specialty Chemicals, Inc. Financial analysis, its users, information sources and methods, are defined in the first chapter. In the following chapters, the company is introduced, the business environment is analyzed and the financial analysis of company is elaborated for the period 2005 - 2010. The conclusion is devoted to identifying problem areas and measures to influence the development of the economic situation of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K09B0418P_Miroslav_Pohoral_BP_Zhodnoceni_ekonomicke_situace_podniku.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
Pohoral v.pdfPosudek vedoucího práce313,98 kBAdobe PDFView/Open
Pohoral o.pdfPosudek oponenta práce275,89 kBAdobe PDFView/Open
Pohoral ob.pdfPrůběh obhajoby práce275,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.