Název: Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku
Další názvy: Efficient purchasing, sales and business cooperation
Autoři: Šustrová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Šimek, Bohuslav
Oponent: Hofman, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4399
Klíčová slova: nákup;prodej;kooperace;efektivita;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: purchasing;sales;cooperation;efficiency;analysis
Abstrakt: Úkolem této bakalářské práce je charakterizovat a analyzovat proces nákupu, prodeje a kooperace ve vybraném podniku, definovat hlavní problémy v těchto oblastech a navrhnout možná zlepšení. V první kapitole je popsán podnik NELAN, spol. s r.o., jeho stručná historie a hospodářské výsledky. V následujících třech kapitolách jsou rozebírány jednotlivé oblasti - nákup, prodej a kooperace. Každá z těchto kapitol se skládá ze dvou částí. První část je část teoretická, druhá část je praktická. V páté kapitole jsou analyzovány hlavní problémy v oblasti nákupu, prodeje a kooperace a navržena možná opatření na zlepšení. V závěru práce je shrnutí získaných poznatků z praktické i teoretické části a návrhů na vylepšení v oblasti nákupu, prodeje a kooperace v podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The role of this Bachelor thesis is to characterize and analyze the process of purchase, sale and cooperation in the selected company, define the main problems in these areas and to propose possible improvements. In the first chapter is described NELAN, spol. s r.o., its brief history and economic results. In the following three chapters are analyzed each area - the purchase, sale and cooperation. Each of these chapters is composed of two parts. The first part is the theoretical part, the second part is practical. In the fifth chapter are analyzed the main problems in the area of the purchase, sale and cooperation and proposed possible measures for improvement. At the conclusion of the work is a summary of lessons learned from practical and theoretical part and proposals for improvements in the area of the purchase, sale and cooperation in the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
OBP 2012 Veronika Sustrova.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sustrova v.pdfPosudek vedoucího práce300,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sustrova o.pdfPosudek oponenta práce256,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sustrova ob.pdfPrůběh obhajoby práce140,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4399

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.