Název: Analýza vědeckého a technologického rozvoje v ČR
Další názvy: Analysis of Scientific and Technologic Development in the Czech Republic
Autoři: Mužík, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Mičudová, Kateřina
Oponent: Martinčík, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4404
Klíčová slova: věda;výzkum;vývoj;inovace;technologie;high-tech
Klíčová slova v dalším jazyce: science;research;development;innovation;technology;high-tech
Abstrakt: Práce na téma "Analýza vědeckého a technologického vývoje v ČR" analyzuje stav české vědy, výzkumu, inovací a high-tech sektoru v ČR. Jedná se o velice aktuální a společensky diskutované téma. Práce zahrnuje kvantitativní srovnání výdajů, lidských zdrojů, výsledků a tržeb. Dále obsahuje porovnání zjištěných výsledků s Evropskou unií. Text je doplněn řadou tabulek a grafů, které dokreslují danou situaci. Výstupy jsou sledovány v čase a mohou sloužit jako predikce do budoucnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This work called "Analysis of Scientific and Technologic Development in the Czech Republic" is analysing the estate of science, research, innovations and high-tech sector in the Czech Republic. This topic is widely discussed in society these days. The work includes quantitative comparison of outgoings, human resources, results and sales. In addition, it contains a comparison of found results between the Czech Republic and European Union. The text is supplemented by many tables and graphs, which illustrate the situation. Results are observed in time and they can be used as a prediction for the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Muzik Jaroslav K09B0123P.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_muzik_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_muzik_OP.PDFPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_muzik.PDFPrůběh obhajoby práce127,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4404

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.