Title: Analýza vědeckého a technologického rozvoje v ČR
Other Titles: Analysis of Scientific and Technologic Development in the Czech Republic
Authors: Mužík, Jaroslav
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Martinčík, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4404
Keywords: věda;výzkum;vývoj;inovace;technologie;high-tech
Keywords in different language: science;research;development;innovation;technology;high-tech
Abstract: Práce na téma "Analýza vědeckého a technologického vývoje v ČR" analyzuje stav české vědy, výzkumu, inovací a high-tech sektoru v ČR. Jedná se o velice aktuální a společensky diskutované téma. Práce zahrnuje kvantitativní srovnání výdajů, lidských zdrojů, výsledků a tržeb. Dále obsahuje porovnání zjištěných výsledků s Evropskou unií. Text je doplněn řadou tabulek a grafů, které dokreslují danou situaci. Výstupy jsou sledovány v čase a mohou sloužit jako predikce do budoucnosti.
Abstract in different language: This work called "Analysis of Scientific and Technologic Development in the Czech Republic" is analysing the estate of science, research, innovations and high-tech sector in the Czech Republic. This topic is widely discussed in society these days. The work includes quantitative comparison of outgoings, human resources, results and sales. In addition, it contains a comparison of found results between the Czech Republic and European Union. The text is supplemented by many tables and graphs, which illustrate the situation. Results are observed in time and they can be used as a prediction for the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Muzik Jaroslav K09B0123P.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
BP_muzik_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_muzik_OP.PDFPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
BP_muzik.PDFPrůběh obhajoby práce127,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.