Název: Efektivní nákup, prodej a kooperace podniků
Další názvy: Purchase, sale and co-operation of the company
Autoři: Říhová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Leicherová, Veronika
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4414
Klíčová slova: nákup;prodej;kooperace podniků
Klíčová slova v dalším jazyce: purchase;sale;cooperation of company
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nákupu, prodej a kooperace firem. Rovněž popisuje tuto problematiku ve společnosti Strojírenská výroba HBH s.r.o. Jednotlivé kapitoly se věnují charakteristice společnosti a jejímu ekonomickému vývoji, charakteristice nákupu, prodeje a kooperace, analýze nákupu, prodeje a kooperace ve společnosti Strojírenská výroba HBH s.r.o. Poslední část práce je věnována zhodnocení zpracované analýzy a návrhu opatření vedoucího k zefektivnění analyzovaných činností.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelors is focused on the purchase, sale and co-operation of the company. It describes purchase, sale and co-operation of the Strojírenská výroba HBH s.r.o. company. Single chapters are addessed to characteristic of the company and its economic development, characteristic of the purchase, sale and co-operation, analyses purchase, sale and co-operation of the Strojírenská výroba HBH s.r.o. company. The last part is devoted to evaluation of the transforms the analyses a proposition measure to fare to more efficient the analyses activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Alena Rihova.pdfPlný text práce586,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_rihova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_rihova_OP.PDFPosudek oponenta práce497,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_rihova.PDFPrůběh obhajoby práce202,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4414

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.