Název: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Další názvy: Establishing of business entity based on the realisation of a specific business plan.
Autoři: Sirový, Miloslav
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Skálová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4416
Klíčová slova: podnikatelský záměr;marketingový plán;finanční plán;založení podniku;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: business plan;marketing strategy;financial plan;company establishment;SWOT analysis
Abstrakt: Práce řeší po teoretické i praktické stránce realizaci podnikového plánu pro společnost podnikající v oblasti internetového prodeje specializovaného sportovního vybavení. Komplexně je popsán postup založení společnosti od výběru formy podnikání a analýzy odvětví přes zpracování marketingového a finančního plánu až po celkové zhodnocení podnikatelského záměru. Práce je založena na reálných zkušenostech s vybudováním internetového obchodu 4riders.cz, který sloužil jako podklad pro práci.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with a realization of a business plan for a company operating in the field of internet trading and focusing on specialized sport equipment. The process of establishing is elaborated both from theoretical and practical point of view. The work describes in a complex way the procedure of company foundation beginning from selection of proper form of trading and analysis of the field over an elaboration of marketing and financial plan up to overall evaluation of the business plan. The work is based on real experiences with building of an internet e-shop 4riders.cz, which has been used as a base for the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Sirovy_2012.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_sirovy_VP.PDFPosudek vedoucího práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_sirovy_OP.PDFPosudek oponenta práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_sirovy.PDFPrůběh obhajoby práce157,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4416

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.