Title: Analýza nejčastějších důvodů tísňového volání geriatrických pacientů na zdravotnickou záchrannou službu
Other Titles: Analysis of the most frequent reasons for emergency calls of geriatric patients to the Emergency Medical Services
Authors: Polívková, Sára
Advisor: Reichertová Stanislava, Mgr.
Referee: Galušková Soňa, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44165
Keywords: tísňová volání - geriatrický pacient - přednemocniční péče
Keywords in different language: emergency calls - geriatric patiens - pre-hospital care
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje nejčastějším důvodům, se kterými geriatričtí pacienti volají na zdravotnickou záchrannou službu. Tato práce obsahuje dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se věnuje zdravotnické záchranné službě, zdravotnickému operačnímu středisku a především vymezení pojmu geriatrický pacient ve smyslu jeho potřeb, kvality života a biologických změn, které se ve stáří objevují. Taktéž popisuje nejčastější diagnózy objevující se u seniorů v přednemocniční péči. Praktická část zkoumá zejména nejčastější klasifikace zdravotnického operačního střediska a primární diagnózy u geriatrických pacientů ošetřených zdravotnickou záchrannou službou.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the most common issues with which geriatric patiens call the emergency medical service. It consists of two parts - theoretical and practical. Theoretical part deals with emergency service, medical operating center and most importantly, it deals with definition of the term geriatric patient in terms of their needs, the quality of life and biological changes that appear in old age. It also describes the most common diagnosis that occur to the elderly in pre-hospital care. Practical part particularlyexamines the most common classifications of medical operating centers and primary diagnosis of geriatric patients treated by the emergency medical service.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polivkova_Sara_ZDZ_BP.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
Polivkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce308,03 kBAdobe PDFView/Open
Polivkova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Polivkova.pdfPrůběh obhajoby práce362,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.