Title: Spolupráce zdravotnického záchranáře s kardiocentrem při akutním koronárním syndromu v PNP
Other Titles: Collaboration of paramedic with cardiology centre during acute coronary syndrome in pre-hospitalization urgent care
Authors: Černá, Markéta
Advisor: Reichertová Stanislava, Mgr.
Referee: Čuntalová Svetlana, MUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44175
Keywords: akutní koronární syndrom;kardiocentrum
Keywords in different language: acute coronary syndrome;cardiology center
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou péče o pacienty s akutním koronárním syndromem v přednemocniční neodkladné péči a spoluprací zdravotnického záchranáře s kardiocentrem. Tato práce je členěna na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na základní anatomii a fyziologii kardiovaskulárního systému, diagnostiku a léčbu akutního koronárního syndromu. Praktická část je složena z rozboru 5 kazuistik pacientů s infarktem myokardu.
Abstract in different language: This thesis is focused on the problematics of care for patients with acute coronary syndrome in pre-hospitalization urgent care and collaboration of paramedic with cardiology center. This thesis is structured into two parts, theoretical part and a practical part. The theoretical part defines the basic anatomy and physiology of a cardiovascular system, diagnostics and treatment of acute coronary syndrome. The practical part contains analysis of five case studies of patients suffering from myocardial infarction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cerna_marketa_ZDZ_BP.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Cerna_VP.pdfPosudek vedoucího práce318,44 kBAdobe PDFView/Open
Cerna_OP.pdfPosudek oponenta práce373,59 kBAdobe PDFView/Open
Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce360,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.