Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLeicherová, Veronika
dc.contributor.authorHazdrová, Gabriela
dc.contributor.refereeSkálová, Petra
dc.date.accepted2012-06-12
dc.date.accessioned2013-06-19T06:40:38Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:40:38Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier48012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4429
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace společnosti Vodohospodářský podnik a.s. za období 2006 až 2010. Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti Vodohospodářský podnik a.s. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část charakterizuje definici finanční analýzy, její účel a uživatele a dále jednotlivé metody, které tato analýza používá. V praktické části je pak představena společnost Vodohospodářský podnik a.s., je zde uveden popis činnosti firmy a vize společnosti. Dále se praktická část věnuje současnému postavení společnosti v tržním prostředí. Na základě zjištěných výsledků finanční analýzy je posouzeno finanční zdraví společnosti a jsou navrženy doporučení vedoucí k zlepšení ekonomické situace společnosti.cs
dc.format67 s. (107 800 znaků), 13 s. př.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.titleZhodnocení ekonomické situace podnikucs
dc.title.alternativeEvaluation of the economic situation of the companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe aim of bachelor thesis is the evaluation of the economic situation of the company Vodohospodářský podnik a.s. for the period 2006 to 2010. This bachelor thesis is focused on the financial analysis of the company Vodohospodářský podnik a.s. It includes theoretical and practical part. The theoretical part describes the definition of financial analysis, its purpose and users and the methods used for this analysis. In the practical part there is an introduction of the company Vodohospodářský podnik a.s., a description of company activities and vision. Furthermore, the practical part concentrates on the current company position in the marketplace. Based on the results of the financial analysis is assessed financial health and the recommendations are designed to improve the economic situation of the company.en
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedratio indicesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Gabriela Hazdrova.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Hazdrova v.pdfPosudek vedoucího práce335,8 kBAdobe PDFView/Open
Hazdrova o.pdfPosudek oponenta práce269,89 kBAdobe PDFView/Open
Hazdrova ob.pdfPrůběh obhajoby práce144,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.