Název: Vývoj trhu práce na okrese Domažlice od roku 2000
Další názvy: Labour market trend in the district of Domažlice since 2000
Autoři: Terzová, Ljuba
Vedoucí práce/školitel: Mašátová, Vendula
Oponent: Jarý, Čestmír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4432
Klíčová slova: nezaměstnanost;okres Domažlice;volná pracovní místa;uchazeči o zaměstnání;registrovaná míra nezaměstnanosti
Klíčová slova v dalším jazyce: unemployment;district of Domažlice;vacancies;applicants about avocation;registered unemployment rate
Abstrakt: Bakalářská práce na téma ?Vývoj trhu práce na okrese Domažlice od roku 2000? se zabývá hlavně vývojem nezaměstnanosti, počtu volných pracovních míst a počtu uchazečů za období 2000 až 2010. V prvních dvou kapitolách je uveden stručný teoretický základ, ve kterých je specifikován trh práce, nabídka práce, poptávka po práci, dále nezaměstnanost, její měření a druhy nezaměstnanosti. Další kapitoly jsou zaměřeny na vývoj trhu práce na okrese Domažlice. Praktická část se zabývá vývojem počtu volných pracovních míst, počtu uchazečů a míry registrované nezaměstnanosti v jednotlivých rocích sledovaného období. Dále pokračuje srovnáním koncových hodnot těchto ukazatelů, vlivem zaměstnávání cizinců a občanů EU(EHP), možností práce občanů České republiky v zemích Evropské unie a problematikou absolventů škol. Na konec praktické části jsou uvedeny negativní faktory ovlivňující nezaměstnanost.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my project work ?Labour market trend in the district of Domažlice since 2000? mainly deals with the development of the unemployment, the number of vacancies and the number of applicants from the year of 2000 to 2010. A brief theoretical basis in which the labour market, the labour offer, the labour demand, next the unemployment, its monitoring and categories of the unemployment is stated in the first two chapters. Other chapters focus on the labour market development in the district of Domažlice. The practical part deals with the development of the number of vacancies, the number of applicants and the registered unemployment rate in individual years of the monitored period. Next it continues with the comparison of the final values of these indicators, the impact on employing foreigners and EU (EHP) citizens of the Czech Republic in EU countries and problems of university graduates. Negative factors affecting the unemployment are stated at the end of the practical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Terzova Ljuba - BP 2012.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_terzova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_terzova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_terzova.PDFPrůběh obhajoby práce130,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4432

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.