Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorEgerová, Danacs
dc.contributor.authorToboličová, Terezacs
dc.contributor.refereeVacíková, Janacs
dc.date.accepted2012-06-07cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:40:54Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:40:54Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-05-04cs
dc.identifier48036cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4440-
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit současnou komunikaci v projektovém týmu. Případně navrhnout opatření pro zlepšení této současné komunikace. Jak z hlediska teoretických poznatků, které byly čerpány z různých zdrojů jak v českém, tak anglickém jazyce, tak také z praktických poznatků, které byly potvrzeny na základě analýzy. První kapitola představuje základní teoretické pojmy z obecného projektového řízení a druhá kapitola seznamuje s komunikací na obecné úrovni. Třetí kapitola se věnuje specifickému řízení projektů a to především agilnímu přístupu, ve kterém se nejčastěji používá metodika Scrum. Čtvrtá kapitola prezentuje společnost Kerio Technologies, především plzeňskou pobočku. Dále charakterizuje probíhající projekt a projektový tým. Pátá kapitola obsahuje analýzu komunikace v projektovém týmu a šestá kapitola hodnotí současnou komunikaci projektového týmu na základě analýzy. V sedmé kapitole jsou představeny možné návrhy vedoucí ke zlepšení komunikace. Důvod výběru tohoto tématu je zvyšující potřeba se věnovat této problematice a získat tak ucelený pohled na komunikaci v projektovém řízení v oblasti IT v českém prostředí.cs
dc.format57 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectprojektový týmcs
dc.subjectITcs
dc.subjectagilní metodacs
dc.subjectScrumcs
dc.titleKomunikace v projektovém týmucs
dc.title.alternativeCommunication in project teamen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe main goal of this bachelor thesis is to analyze and to evaluate current communication in project team. Eventually to propose measures for improving the current communication. Both in terms of theoretical knowledge, which were taken from various resources, received in Czech as well as in English language, as well as in terms of practical knowledge, which were confirmed by analysis. The first chapter introduces the basic theoretical terms of project management in general and the second chapter introduces the communication in general. The third chapter is devoted to a specific project management, especially agile approach, in which is most often being used Scrum methodology. The fourth chapter presents a company Kerio Technologies, especially its Pilsen branch. Furthermore characterizes the ongoing project and project team. The fifth chapter contains an analysis of communication in project team and the sixth chapter assesses the current communication of the project team based on the analysis. The seventh chapter presents possible proposal for improving communication. The reason for choosing this topic is an increasing need to devote this issue and get a comprehensive view of communication in project management in IT in the Czech Republic.en
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translatedprojecten
dc.subject.translatedproject teamen
dc.subject.translatedITen
dc.subject.translatedagile methoden
dc.subject.translatedScrumen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP komunikace.pdfPlný text práce933,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_tobolicova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_tobolicova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_tobolicova.PDFPrůběh obhajoby práce130,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4440

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.