Název: Outsourcing personálních činností
Další názvy: Outsourcing HR activities
Autoři: Vlachová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Pavlák, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4442
Klíčová slova: personální činnosti;outsourcing;proces;mzdová agenda
Klíčová slova v dalším jazyce: HR activities;outsourcing;process;payroll
Abstrakt: Obsahem bakalářské práce Outsourcing personálních činností je popis personálních činností ve vybrané obchodní společnosti. Cílem bakalářské práce je zmapování a vyhodnocení současného stavu outsourcingu personálních činností včetně předložení návrhu ke zlepšení současného stavu zkoumané oblasti. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými skutečnostmi v souvislosti s personalistikou, personální činností a outsourcingem. Práce pokračuje představením a charakterizováním vybrané obchodní společnosti. Následuje popis personálních činností, které společnost realizuje interními zdroji nebo formou outsourcingu. Z personálních činností zabezpečovaných formou outsourcingu je podrobně analyzována personální činnost zabezpečení mzdové agendy. V závěrečné části práce je předložen návrh, který vede k optimalizaci outsourcingu mzdové agendy.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of the bachelor thesis ?Outsourcing of HR activities? is a description of HR activities in a selected business company. The aim of the thesis is to map and evaluate the current situation in HR activities outsourcing including suggestions to improve the current state of the examined area. The first part of the thesis deals with the theories related to HR and outsourcing. The thesis continues with presenting and characterizing the selected business company. In the next part comes the description of HR activities, that are realized by the company either with its internal sources or by outsourcing. Out of all the outsourced HR activities related is the payroll analyzed in detail. In the closing part are presented suggestions that would lead to the optimization of the payroll outsourcing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Pavlina Vlachova.pdfPlný text práce978,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlachova v.pdfPosudek vedoucího práce312,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlachova o.pdfPosudek oponenta práce302,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlachova ob.pdfPrůběh obhajoby práce188,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4442

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.