Title: Ekonomické dopady zemětřesení v Japonsku v roce 2011
Other Titles: Economic impacts of earthquakes in Japan in 2011
Authors: Vais, Petr
Advisor: Nový, Miloš
Referee: Martinčík, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4444
Keywords: zemětřesení;Japonsko;ekonomický dopad;jaderná havárie;jaderná energetika
Keywords in different language: earthquake;Japan;economic impact;nuclear accident;nuclear power
Abstract: Předložená práce je zaměřena na přírodní katastrofu, která postihla Japonsko v březnu 2011. Tato práce popisuje dopady ničivého zemětřesení na japonskou ekonomiku v oblasti makroekonomické i mikroekonomické. Dále hodnotí efektivnost hlavních vládních opatření na rekonstrukci postižených oblastí, kterými je schvalování dodatečných státních rozpočtů a intervence japonské centrální banky, případně za pomoci centrálních bank ze zemí G7. Práce se dotýká i tématu jaderné energetiky v Japonsku v souvislosti s havárií v jaderné elektrárně Fukušima I a odhaduje budoucnost výroby elektrické energie z jádra v Japonsku a s tím spojené ekonomické dopady. Tato práce se může uplatnit zejména při předpovídání vývoje ekonomiky po případném dalším ničivém zemětřesení, které Japonsko očekává do pěti let.
Abstract in different language: This bachelory essay is focused on natural disaster that hit Japan in March 2011. The thesis describes the devastating effects of earthquakes on the Japanese economy in macroeconomic and microeconomic. It also evaluates the effectiveness of the key government measures for the reconstruction of the affected areas, which is such as the additional approval of government budgets and the Bank of Japan intervention, possibly with the help of central banks from the G7 countries. The essay touches also deals with upon the topic of nuclear energy in Japan in connection with accidents at nuclear power plant Fukushima I., and estimates future production of electricity from nuclear energy in Japan and the associated economic impacts. This thesis can be usefull especially for the course of economy, possibly another devastating earthquake that Japan is expected within five years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP VAIS komplet - CD.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
BP_vais_VP.PDFPosudek vedoucího práce562,8 kBAdobe PDFView/Open
BP_vais_OP.PDFPosudek oponenta práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
BP_vais.PDFPrůběh obhajoby práce156,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.