Název: Ekonomické dopady zemětřesení v Japonsku v roce 2011
Další názvy: Economic impacts of earthquakes in Japan in 2011
Autoři: Vais, Petr
Vedoucí práce/školitel: Nový, Miloš
Oponent: Martinčík, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4444
Klíčová slova: zemětřesení;Japonsko;ekonomický dopad;jaderná havárie;jaderná energetika
Klíčová slova v dalším jazyce: earthquake;Japan;economic impact;nuclear accident;nuclear power
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na přírodní katastrofu, která postihla Japonsko v březnu 2011. Tato práce popisuje dopady ničivého zemětřesení na japonskou ekonomiku v oblasti makroekonomické i mikroekonomické. Dále hodnotí efektivnost hlavních vládních opatření na rekonstrukci postižených oblastí, kterými je schvalování dodatečných státních rozpočtů a intervence japonské centrální banky, případně za pomoci centrálních bank ze zemí G7. Práce se dotýká i tématu jaderné energetiky v Japonsku v souvislosti s havárií v jaderné elektrárně Fukušima I a odhaduje budoucnost výroby elektrické energie z jádra v Japonsku a s tím spojené ekonomické dopady. Tato práce se může uplatnit zejména při předpovídání vývoje ekonomiky po případném dalším ničivém zemětřesení, které Japonsko očekává do pěti let.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelory essay is focused on natural disaster that hit Japan in March 2011. The thesis describes the devastating effects of earthquakes on the Japanese economy in macroeconomic and microeconomic. It also evaluates the effectiveness of the key government measures for the reconstruction of the affected areas, which is such as the additional approval of government budgets and the Bank of Japan intervention, possibly with the help of central banks from the G7 countries. The essay touches also deals with upon the topic of nuclear energy in Japan in connection with accidents at nuclear power plant Fukushima I., and estimates future production of electricity from nuclear energy in Japan and the associated economic impacts. This thesis can be usefull especially for the course of economy, possibly another devastating earthquake that Japan is expected within five years.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP VAIS komplet - CD.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_vais_VP.PDFPosudek vedoucího práce562,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_vais_OP.PDFPosudek oponenta práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_vais.PDFPrůběh obhajoby práce156,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4444

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.