Název: Postoj "nových" členů EU k euru
Další názvy: Attitude of the "new" EU members to the Euro
Autoři: Beran, Petr
Vedoucí práce/školitel: Mašátová, Vendula
Oponent: Nový, Miloš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4452
Klíčová slova: Evropská unie;euro;eurozóna
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;euro;eurozone
Abstrakt: Tato bakalářská práce nabízí postoj ?nových? členů EU k euru. Vybral jsem si toto téma s ohledem na současnou krizi v Evropské unii. Noví členové EU řeší otázku, zda euro je lepší měna než jejich národní oběživo. Moje práce obsahuje analýzu postoje a ekonomické situace nových zemí EU. Pozice České republiky je zobrazena ve více detailech. Hlavními cíli bylo rozdělit nové členy EU do skupin s ohledem na jejich přístup ke společné měně, popsat další rozšiřování EMU a vysvětlit důvody odmítání eura v České republice. Dostupná data mi umožnila se přiblížit postoji nových členů EU k euru, zjistit situaci jednotlivých ekonomik a jejich přípravy a ochoty přijmout euro. Situace v Evropě není příznivá pro rozšiřování EMU, ale tato práce se snaží ukázat zemím mimo EMU způsob, jak být připraven pro přijetí eura a jak dospět k plnění přístupových kritérií. Hledání více řešení s ohledem na porozumění významu společné měny je vhodným pro budoucnost našeho kontinentu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work deals the attitude of the ?new? EU members towards the Euro. I chose this topic with regard to contemporaneous depression in the EU. The new EU members solve the question whether the Euro is a better currency than their national currency. My work contains analysis of the attitude and economic situation in the countries of the new EU members. The position of the Czech Republic is settled in more detail. The leading aims are to distinguish the new EU members into groups according to their respect for shared currency, to describe further broadening of the EMU and to explain the reasons for refusing the Euro by the Czech Republic. Available datas allowed me to draw near the attitude of the new EU members towards the Euro, to find out detailed situation of particular economics and their readiness and compliance for accepting the Euro. The situation in Europe is not favourable for spreading EMU but this work tries to show to the countries outside the EMU the way how to get ready admitting the Euro and how to come to European economics´help. Looking for more solutions with a view to understanding the siguificance of the shared currency is advisable for next future of our Continent.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_beranp.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beran_VP.PDFPosudek vedoucího práce532,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beran_OP.PDFPosudek oponenta práce832,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
beran_BP.PDFPrůběh obhajoby práce228,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4452

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.