Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorZahradníčková, Lenkacs
dc.contributor.authorÚlovcová, Annacs
dc.contributor.refereeLeicherová, Veronikacs
dc.date.accepted2012-09-11cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:40:02Z-
dc.date.available2012-06-15cs
dc.date.available2013-06-19T06:40:02Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-08-23cs
dc.identifier50705cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4453-
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu řízení nákladů ve společnosti Okna ABC, s.r.o. v letech 2008 - 2010. První část práce se zabývá představením společnosti vyrábějící okna a dveře a též její ekonomickou situací. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se nákladů a jejich členění. Dále jsou zde nastíněny různé nástroje pro řízení nákladů. Praktická část se zaměřuje na horizontální a vertikální analýzu nákladů a výnosů. Další kapitoly jsou věnovány kalkulacím a rozpočtům. V poslední části je prezentován návrh na zlepšení stávajícího systému.cs
dc.format77 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectvýnosycs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectkalkulacecs
dc.titleAnalýza řízení nákladů v konkrétní společnostics
dc.title.alternativeThe analysis of cost of management in the companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis focuses on analysis of costs control in the company Okna ABC, s.r.o. in years 2008 - 2010. First part of thesis deals with introduction of the company, which produces windows and doors and its economic situation. In the theoretical part, basic terms related to costs and their classification are described. Afterwards, various tools for managing costs are outlined. Practical part concentrates on horizontal and vertical analysis of costs and revenues. Another chapters deal with calculations and budgets. Suggestion for improvement the current system is presented in the last part.en
dc.subject.translatedcostsen
dc.subject.translatedprofitsen
dc.subject.translatedfinancial statementsen
dc.subject.translatedbudgeten
dc.subject.translatedcalculationen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Anna Ulovcova - Analyza rizeni nakladu v konkretni spolecnosti.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ulovcova_VP.PDFPosudek vedoucího práce520,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ulovcova_OP.PDFPosudek oponenta práce522,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ulovcova_BP.PDFPrůběh obhajoby práce191,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4453

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.