Title: Využití USG a CT vyšetření při sledování tupého poranění parenchymatózních orgánů dutiny břišní
Other Titles: Use of USG and CT examination in monitoring blunt injury of parenchymal organs of abdominal cavity
Authors: Kolářová, Kateřina
Advisor: Heidenreich Filip, MUDr.
Referee: Vondráková Alena, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44858
Keywords: tupé poranění;parenchymatózní orgány;dutina břišní;ultrasonografie;výpočetní tomografie
Keywords in different language: blunt injury;parenchymal organs;abdominal cavity;ultrasonography;computed tomography
Abstract: Bakalářská práce zhotovená na téma Využití USG a CT vyšetření při sledování tupého poranění parenchymatózních orgánů dutiny břišní se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je zpracována anatomie jednotlivých struktur, zobrazovací metody a tupá poranění. V praktické části je obsažen kvantitativní výzkum sestávající z výzkumných dat a kvalitativní výzkum, ve kterém jsou obsaženy referenční kazuistiky.
Abstract in different language: This bachelor thesis made on the topic Use of USG and CT examination in the monitoring blunt injury of parenchymal organs of abdominal cavity consists of two parts, theoretical and practical. In the theoretical part is processed with the anatomy of individual structures, imaging methods and blunt injuries. The practical part contains quantitative research consisting of research data and qualitative research, which includes reference case studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolarova_Katerina_RAS_BP.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Kolarova_OP.pdfPosudek oponenta práce351,22 kBAdobe PDFView/Open
Kolarova.pdfPrůběh obhajoby práce360,94 kBAdobe PDFView/Open
Kolarova_VP.pdfPosudek vedoucího práce321,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.