Title: Sellars, we-intentions and ought-statements
Other Titles: Sellars, "we-intentions" a výroky obsahující "ought"
Authors: Dach, Stefanie
Citation: DACH, S. Sellars, we-intentions and ought-statements. Synthese, 2021, roč. 198, č. 5, s. 4415-4439. ISSN 0039-7857.
Issue Date: 2021
Publisher: Springer
Document type: preprint
postprint
preprint
postprint
URI: 2-s2.0-85106755499
http://hdl.handle.net/11025/44949
ISSN: 0039-7857
Keywords: Wilfrid Sellars;teorie jednání;intence;metaetika;normativita
Keywords in different language: Wilfrid Sellars;theory of action;intentions;metaethics;normativity
Abstract: Studie se zabývá vztahem mezi výroky obsahující "ought" a intencemi ve filozofii Wilfrida Sellarse. Podle v bádání o Sellarsovi rozšiřeného pohledu považuje Sellars výroky obsahující "ought" za vyjádření intence v množném čísle ("we-intentions"). Cílem studie je zpochybnit toto čtení a navrhnout alternativu. Podle tohoto alternativního čtení Sellarse jsou výroky obsahující "ought" metalinguistické výroky o důsledkových vztazích mezi intencemi. Ukazuji, že rozšiřené porozumění čelí mnoha problémům a je potenciálně neslučitelné se Sellarsovými teoretickými závazky ohledně intencí. Tvrdím, že alternativní čtení může tyto problémy vyřešit. Dále je alternativní chápání Sellarse podpořeno historickými úvahami. Alternativní čtení lze rozeznat v Sellarsových nejrozvinutějších úvahách o intencích a výrocích obsahující "ought". Diskutuji také problémy a otázky, kterým čelí samotné alternativní čtení.
Abstract in different language: My paper is concerned with the relation between ought-statements and intentions in Wilfrid Sellars’s philosophy. According to an entrenched view in Sellars scholarship, Sellars considers ought-statements as expressions of we-intentions. The aim of my paper is to question this reading and to propose an alternative. According to this alternative reading of Sellars, ought-statements are metalinguistic statements about the implication relations between intentions. I show that the entrenched understanding faces many unacknowledged problems and generates incompatibilities with Sellars’s commitments about intentions. I argue that the alternative account can help to resolve these problems. A second reason in support of the alternative understanding of Sellars is provided by historical considerations. I argue that my alternative account can be discerned in Sellars’s most developed views about intentions and ought-statements. I also discuss problems and questions which the alternative reading itself faces.
Rights: Plný text není přístupný. Plný text bude přístupný od 01. 06. 2022.
© Springer
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KFI)
Preprinty / Preprints (KFI)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dach2019_published.pdf286,27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Sellars and we-intentions_Synthese.docx96,59 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD