Title: Zvláštní tribunál pro Libanon
Other Titles: Special Tribunal for Lebanon
Authors: Hanzlová, Karolína
Advisor: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Referee: Mendel Miloš, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45379
Keywords: libanon;harírí;zvláštní tribunál pro libanon;hizballáh;osn;sýrie;blízký východ;mezinárodní soud
Keywords in different language: lebanon;hariri;special tribunal for lebanon;hezbollah;un;syria;middle east;international court
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na otázku dopadu existence a činnosti Zvláštního tribunálu pro Libanon na libanonskou politiku. Na základě příslušných pramenů tak práce zkoumá vztah procesních úkonů soudu a reakce na ně ze strany politiků a politických stran. Od vzniku Tribunálu jsou v chronologickém sledu prezentovány momenty, které nejzásadněji ovlivnili politické dění a tak i stabilitu celé země.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focusing on the impact of the existence and functioning of the Special Tribunal for Lebanon on the Lebanese politics. Based on relevant sources the thesis is examining the relation between the procedural steps of the court and the reactions of politicians and political parties. Since the establishment of the Tribunal there are chronologically presented the crucial moments that impacted the political affairs and therefore the stability of the whole country.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka-opraveno-2-1.pdfPlný text práce535,95 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlova V.pdfPosudek vedoucího práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Hanzlova O.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Hanzlova.pdfPrůběh obhajoby práce421,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.